Apie mus

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija (VU KF SMD) – savarankiška, ne pelno siekianti studentų organizacija, vienijanti kiek mažiau nei 20 Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentų. Šiuo metu SMD daugiausiai dėmesio skiria komunikacijos ir informacijos mokslų populiarinimui bei pagalbos, susijusios su moksliniais studentų darbais, organizavimu.

Pagrindinis mūsų renginys – Tarptautinė mokslinė konferencija. Periodiškai organizuojame kino filmų peržiūras ir susitikimus su savo srities specialistais. Visus komunikacijos mylėtojus kviečiame į „Café Scientifique“ ir „Komunikacija kine“ diskusijas. Jos dažniausiai vyksta neformalioje aplinkoje: prie vyno taurės arba karštos kavos puodelio. Rengiame paskaitas bei rašto darbų mokymus, jau trečius metus iš eilės dalyvausime Tarptautiniame studentų vasaros seminare (ISSS). Čia su kitų Europos universitetų atstovais diskutuojame apie informacijos mokslų realijas ir perspektyvas.

Misija:

Vienyti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentus, siekiančius pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius komunikacijos ir informacijos krypties moksluose bei mokslininkus, siekiančius perduoti mokslinio darbo patirtį ir įgūdžius, skatinti, organizuoti bei plėtoti fakulteto studentų mokslo populiarinimo bei mokslo tiriamąją veiklą.

Vizija:

Ruošti kompetentingus, aktyvius intelektualus, veikiančius tiek kultūriniame, tiek ir visuomeniniame gyvenime, būti besimokančia, organizuota, skatinančia veikti Studentų moksline draugija, skleidžiančia ir populiarinančia mokslinę mintį bei vienijančia Komunikacijos fakulteto akademinę bendruomenę.

SMD tikslai:

•    skatinti ir plėtoti studentų mokslinę veiklą, ugdyti mokslinius įgūdžius bei koordinuoti studentų savarankiškų mokslinių tyrimų projektus;

•    ugdyti studentų kritinį mąstymą, organizacinius gebėjimus, skatinti mokslo populiarinimo iniciatyvas;

•    siekti dalyvauti VU KF mokslininkų vykdomuose mokslo tiriamuosiuose darbuose;

•    kasmet ekspertų komisijos atrinkus pranešimus pristatyti metinėje tradicinėje studentų mokslinėje konferencijoje, taip pat organizuoti SMD narių susirinkimus, studentų mokslinių darbų konkursus, mokslinius seminarus, debatus, diskusijų klubus;

•    bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslinėmis bei studentiškomis organizacijomis;

•    rūpintis mokslinių darbų publikavimu bei vykdyti kitą teisės aktams neprieštaraujančią veiklą.